263 زیمبابوه

هیجان جدیدی به سفر ریلی می آید

هیجان جدیدی به سفرهای ریلی در راه است: ستور با ترکیب راحتی و تجمل در حال کاوش در آفریقا است. با احیای سفرهای قطار تقریباً فراموش شده، ستور در حال کاوش در طبیعت وحشی آفریقا است. [بیشتر…]