قطارهای سریع السیر رکوردهای جدیدی را در وقفه میان ترم شکستند

قطارهای سریع السیر رکوردهای جدیدی را در وقفه میان ترم شکستند
قطارهای سریع السیر رکوردهای جدیدی را در وقفه میان ترم شکستند

📩 21/11/2023 10:45

عبدالقادر اورال اوغلو وزیر حمل و نقل و زیرساخت در بیانیه کتبی خود پس از تعطیلات 10 روزه میان دوره ای که از روز جمعه 9 نوامبر آغاز شد؛ داده‌های تعداد مسافرانی که قطارهای پرسرعت را در سفرهای خود ترجیح می‌دهند، اعلام کرد. وزیر اورال اوغلو اظهار داشت که تقاضای مسافر برای قطارهای سریع السیر و همچنین مارمارای و باشکنترای به میزان بی سابقه ای افزایش یافته است.

شهروندان در تعطیلات جستجوی 9 روزه؛ او "قطارهای پرسرعت" را ترجیح داد

وزیر Uraloğlu، از طریق اداره کل حمل و نقل TCDD، به طور مستقیم و ترکیبی با اتوبوس YHT و قطار YHT در آنکارا-اسکی شهیر، آنکارا-استانبول، آنکارا-قونیه، آنکارا-سیواس، آنکارا-کارامان، قونیه-استانبول، کارامان-استانبول، خطوط اسکی شهیر - استانبول با بیان اینکه تاکنون 80 میلیون و 130 هزار و 856 مسافر و به طور متوسط ​​40 هزار مسافر در روز توسط قطارهای سریع السیر که از طریق حمل و نقل به بسیاری از شهرها می رسند، خدمات رسانی شده است. وزیر اورال اوغلو در بیانیه خود اعلام کرد که این تعداد به دلیل تعطیلات میان مدت افزایش یافته و رکوردهای جدیدی در برخی از خطوط قطارهای سریع السیر شکسته شده است.

تعداد مسافران روزانه در سفرهای اسکیشهیر-استانبول YHT به 1.189 رسید

وزیر Uraloğlu، از زمانی که خدمات YHT سریع اسکی شهیر-استانبول در 10 سپتامبر 2022 آغاز شد. با بیان اینکه حدود 371 هزار مسافر جابجا شد.

وی با بیان اینکه پس از وقفه 9 روزه میان ترم، میانگین تعداد مسافران از 881 نفر به یک هزار و 1.189 نفر افزایش یافت، گفت:

رکوردهای جدید در خطوط قطار سریع السیر ثبت شد

وزیر اورال اوغلو گفت: تعداد مسافران در تعطیلات میان مدت از 1.969 به 2 هزار و 372 مسافر در خط آنکارا - کارامان، از 4 هزار و 852 به 6 هزار و 301 مسافر در خط قونیه - استانبول و از 16 هزار و 11 به 17 نفر افزایش یافته است. هزار و 777 در مسیر آنکارا - استانبول اعلام کرد که افزایش یافته و همین افزایش در مارمارای و باشکنترای نیز رخ داده است.

مارمارای یک رکورد را شکست. بیش از 712 هزار مسافر در مارمارای در یک روز

وزیر اورال اوغلو اظهار داشت که مارمارای، ستون فقرات حمل و نقل استانبول، تا به امروز 1 میلیارد و 2 میلیون و 617 هزار و 736 نفر را جابجا کرده است. اورال اوغلو اظهار داشت: 712 هزار و 766 مسافر در یک روز به دلیل تعطیلات میان مدت توسط مارماری جابجا شد و مارمارای رکورد را شکست.

تعداد مسافران روزانه در بشکنترای به 78 هزار نفر رسید

وزیر اورال اوغلو خاطرنشان کرد که از روز آغاز به کار در بشکنترای که با سایر روش های حمل و نقل در آنکارا ادغام شده است، در مجموع 78 میلیون و 588 هزار و 658 نفر جابه جا شده اند. وزیر اورال اوغلو با اشاره به افزایش میانگین روزانه مسافر در باشکنترای به دلیل تعطیلات میان مدت، از افزایش تعداد مسافران روزانه از 57 هزار و 721 به 78 هزار و 177 نفر خبر داد.