حمل و نقل TCDD 3 کارگر معلول را استخدام می کند

TCDD Tasimacilik 182 کارگر دائمی، 11 معلول و 21 کارگر سابق را استخدام خواهد کرد.
حمل و نقل TCDD

📩 20/11/2023 12:48

3 کارگر دائمی معلول برای اداره کل TCDD Taşımacılık A.Ş استخدام می شوند و داوطلبان باید نکات زیر را به دقت مطالعه کنند.

برای جزئیات آگهی کلیک

1) درخواست برای پست های ما در وب سایت رسمی İŞKUR بین 20.11.2023 تا 24.11.2023 انجام می شود.

2) کاندیداها فقط می توانند برای یکی از درخواست های کارگری اعلام شده در İŞKUR درخواست دهند. داوطلبان باید تا آخرین مهلت درخواست از دپارتمان های مدرسه ای که در آگهی برای آن درخواست داده اند، فارغ التحصیل شوند.

3) داوطلبانی که در لیست نهایی اعلام شده توسط İŞKUR قرار خواهند گرفت، باید فتوکپی مدارک ذکر شده در زیر را برای شرکت در آزمون شفاهی به TCDD Taşımacılık A.Ş. با پر کردن کامل فرم اطلاعات درخواست کار و فرم درخواست، هر کدام با یک تصویر، که در وب سایت اداره کل (tcddtasimacilik.gov.tr) منتشر می شود، می توانید بین تاریخ های اعلام شده به TCDD Taşımacılık A.Ş. مراجعه کنید. در همان وب سایت اداره کل اداره منابع انسانی و آموزش، شعبه قانون کار و کار، شماره اتاق: 1 Hacıbayram Mah. هیپودروم کاد. شماره: 2050 آلتینداغ/آنکارا حضوری یا از طریق پست.

4) مدارک داوطلبانی که در لیست نهایی اعلام شده توسط İŞKUR قرار می گیرند بررسی و با توجه به نتیجه ارائه مدارک مشخص می شود که آیا می توانند در آزمون شفاهی شرکت کنند. درخواست داوطلبانی که با مدارک ناقص یا نامناسب اقدام کنند قطعا پذیرفته نخواهد شد.

5) امتحان شفاهی، TCDD Taşımacılık A.Ş. مقر Hacıbayram Mah. هیپودروم کاد. در شماره 3 آلتینداغ/آنکارا برگزار خواهد شد. جزئیات مربوط به آزمون پس از ارسال مدارک در سایت ما اعلام خواهد شد. (tcddtasimacilik.gov.tr)

6) TCDD Transportation Inc. کارگرانی که به کارگاه های این اداره کل منصوب می شوند طبق قانون کار شماره 4857 کار خواهند کرد. دوره آزمایشی برای کارگران تازه استخدام شده 4 ماه است. داوطلبانی که در TCDD Taşımacılık A.Ş شروع به کار می کنند به مدت 5 سال نمی توانند درخواست انتقال دهند.

7) در استخدام کارگران معلول به جای رشته های «مهارت» و «صلاحیت حرفه ای»، آگاهی داوطلب از شغلی که انجام خواهد داد و شایستگی جسمی و روحی وی با توجه به شرایط محیط کاری که در آن استخدام خواهد شد، می باشد. ارزیابی شد. در نتیجه ارزیابی، داوطلبانی که در مجموع کمتر از 60 امتیاز کسب کنند، ناموفق تلقی می شوند.

8) از بین کسانی که در مدت 7 سال داوطلبانه کار را ترک کرده و یا طبق بند 4857 ماده 25 قانون کار شماره 2 فسخ شده است، TCDD Taşımacılık A.Ş. غرامت به میزان ½ از هزینه های دریافتی در طول دوره های آموزشی، دوره ها و برنامه های کارآموزی ارائه شده توسط شرکت و هزینه های آموزش، دوره و کارآموزی انجام شده در این دوره ها درخواست می شود.