TCDD Tasimacilik 15 کارگر سابق محکوم را استخدام خواهد کرد

به اطلاع داوطلبانی که با قانون خدمات اجتماعی در TCDD Taşımacılık A.Ş مستقر شده اند!
TCDD Tasimacilik AS

📩 20/11/2023 13:00

15 نفر از کارگران سابق محکومیت دائمی در اداره کل TCDD Taşımacılık A.Ş استخدام خواهند شد و داوطلبان باید نکات زیر را با دقت مطالعه کنند.

برای جزئیات آگهی کلیک

1) درخواست برای پست های ما در وب سایت رسمی İŞKUR بین 20.11.2023 تا 24.11.2023 انجام می شود.

2) کاندیداها فقط می توانند برای یکی از درخواست های کارگری اعلام شده در İŞKUR درخواست دهند. داوطلبان باید تا آخرین مهلت درخواست از دپارتمان های مدرسه ای که در آگهی برای آن درخواست داده اند، فارغ التحصیل شوند.

3) داوطلبانی که در لیست نهایی اعلام شده توسط İŞKUR قرار خواهند گرفت، باید فتوکپی مدارک ذکر شده در زیر را برای شرکت در آزمون شفاهی به TCDD Taşımacılık A.Ş. با پر کردن کامل فرم اطلاعات درخواست کار و فرم درخواست، هر کدام با یک تصویر، که در وب سایت اداره کل (www.tcddtasimacilik.gov.tr) منتشر می شود، می توانید بین تاریخ ها به TCDD Taşımacılık A.Ş. مراجعه کنید. در همین سایت اعلام می شود. اداره کل اداره منابع انسانی و آموزش، شعبه قانون کار و کار، شماره اتاق: 1 Hacıbayram Mah. هیپودروم کاد. شماره: 2050 آلتینداغ/آنکارا حضوری یا از طریق پست.

4) مدارک داوطلبانی که در لیست نهایی اعلام شده توسط İŞKUR قرار می گیرند بررسی و با توجه به نتیجه ارائه مدارک مشخص می شود که آیا می توانند در آزمون شفاهی شرکت کنند. درخواست داوطلبانی که با مدارک ناقص یا نامناسب اقدام کنند قطعا پذیرفته نخواهد شد.

5) امتحان شفاهی، TCDD Taşımacılık A.Ş. مقر Hacıbayram Mah. هیپودروم کاد. در شماره 3 آلتینداغ/آنکارا برگزار خواهد شد. جزئیات مربوط به آزمون پس از ارسال مدارک در سایت ما اعلام خواهد شد. (tcddtasimacilik.gov.tr)

6) TCDD Transportation Inc. کارگرانی که به کارگاه های این اداره کل منصوب می شوند طبق قانون کار شماره 4857 کار خواهند کرد. دوره آزمایشی برای کارگران تازه استخدام شده 4 ماه است. داوطلبانی که در TCDD Taşımacılık A.Ş شروع به کار می کنند به مدت 5 سال نمی توانند درخواست انتقال دهند.

7) فقط داوطلبان مرد بین 18 تا 35 سال درخواست خواهند داد. (محل کار ما در محدوده کارهای سنگین و خطرناک است و کارگران ما با کار یدی کار می کنند)

8) داوطلبان شرکت کننده در آزمون از 100 امتیاز ارزیابی می شوند. بخش 50 امتیازی امتیاز شامل فیلد "مهارت" است که در آن صلاحیت فیزیکی داوطلب، مهارت های بیان و در صورت به کارگیری دانش عملی ارزیابی می شود و 50 امتیاز باقی مانده شامل فیلد "صلاحیت حرفه ای" است که در آن دانش نظری، تجربه کاری و دانش درک کاندیدا سنجیده می شود. در نتیجه ارزیابی، داوطلبانی که در مجموع کمتر از 60 امتیاز کسب کنند، ناموفق تلقی می شوند.

9) از داوطلبانی که در نتیجه معاینه شفاهی موفق شوند، گزارش هیئت سلامت از بیمارستان های دولتی یا بیمارستان های رسمی دانشگاهی درخواست می شود.

10) برای کسانی که در مدت 7 سال داوطلبانه کار خود را ترک کرده و یا طبق بند 4857 ماده 25 قانون کار شماره 2 قرارداد آنها فسخ شده است، نصف دستمزد دریافتی در طول دوره های آموزشی، دوره ها و دوره های کارآموزی ارائه شده توسط TCDD. Taşımacılık AŞ و هزینه های دوره آموزشی و کارآموزی متحمل شده در این دوره ها غرامت درخواست می شود.

11) ظرف مدت 2 سال پس از شروع به کار، TCDD Taşımacılık A.Ş مجاز است قرارداد افرادی را که وضعیت سلامت آنها بر اساس گزارش هیئت بهداشت برای کار به عنوان کارگر در عنوان تعیین شده ناتوان هستند، فسخ کند یا آنها را به موقعیت های کارگر غیر ماهر مجاز است.