فرودگاه ریزه آرتوین در 10 ماه اول سال رکورد مسافر را شکست

فرودگاه ریزه آرتوین در اولین ماه سال رکورد مسافر را شکست
فرودگاه ریزه آرتوین در اولین ماه سال رکورد مسافر را شکست

📩 20/11/2023 12:24

در 2023 ماهه اول سال 10، 863 هزار و 803 نفر از فرودگاه ریزه آرتوین استفاده کرده اند. این بدان معناست که از زمان افتتاح فرودگاه در 14 می 2022، تعداد کل مسافران از 1 میلیون و 200 هزار نفر فراتر رفته است.

تعداد مسافران این فرودگاه در 2023 ماهه اول سال 10 نسبت به مدت مشابه سال 2022 تقریباً 60 درصد افزایش یافته است. این افزایش نشان می دهد که فرودگاه سهم بسزایی در حمل و نقل و گردشگری منطقه دارد.

642 هواپیما در ماه اکتبر در فرودگاه فرود آمد و برخاست. این نشان می دهد که تعداد مسافران ماهانه فرودگاه همچنان در حال افزایش است.

فرودگاه ریزه آرتوین فرودگاهی با طولانی ترین و عریض ترین باند در ترکیه است. انتظار می رود این فرودگاه ظرفیت گردشگری و تجاری منطقه دریای سیاه را افزایش دهد.