دوره کارآموزی حرفه ای معلمان تمدید شد

دوره کارآموزی حرفه ای معلمان تمدید شد
دوره کارآموزی حرفه ای معلمان تمدید شد

از سوی وزارت معارف ملی، دوره آموزش مسلکی مدیران و معلمان شاغل در مؤسسات آموزشی رسمی که در روز یکشنبه 19 آبان 2023 خاتمه یافت و از طریق آموزش از راه دور انجام می شد، تا روز چهارشنبه 22 آبان ماه ساعت 23.59 تمدید شد.

کار مسلکی مدیران و معلمان شاغل در مؤسسات آموزشی در تمامی مقاطع و انواع وابسته به وزارت معارف ملی که از روز دوشنبه 13 آبان ماه آغاز و در روز یکشنبه 19 نوامبر 2023 خاتمه یافت، به روش آموزش از راه دور از طریق شبکه اطلاع رسانی معلمان (ÖBA).

ساعات کار حرفه آموزی مدیران و معلمان بنا به درخواست تا ساعت 22:2023 روز چهارشنبه 23.59 آبان ماه XNUMX تمدید شد.