آفرود هیجان دریای سیاه در اردو است

آفرود هیجان دریای سیاه در اردو است
آفرود هیجان دریای سیاه در اردو است

مسابقه پنجمین دوره مسابقات آفرود جام دریای سیاه TOSFED 2023 توسط باشگاه ورزشی آفرود Ordu Gezenbilir در تاریخ 5 تا 25 نوامبر با مشارکت فرمانداری اردو، شهرداری کلانشهر اردو و اسپور توتو برگزار می شود.

مراسم آغاز مراسم پایانی فصل با حضور 23 وسیله نقلیه و 46 ورزشکار ساعت 25:15 روز شنبه 30 آبان ماه مقابل شهرداری کلانشهر اردو برگزار می شود.

این مبارزه که در صحنه تماشاگران ایجاد شده در حوضه رودخانه Ordu Melet منطقه Kayabaşi برگزار می شود، از ساعت 26:10 یکشنبه 30 نوامبر آغاز خواهد شد.