بورسیه و پرداخت وام 2023 KYK چه زمانی انجام می شود و چقدر خواهد بود؟

بورسیه و پرداخت وام KYK چه زمانی انجام می شود؟ چقدر لیر خواهد بود؟
بورسیه و پرداخت وام KYK چه زمانی انجام می شود؟ چقدر لیر خواهد بود؟

📩 20/11/2023 11:05

وزارت جوانان و ورزش اعلام خواهد کرد که پرداخت بورسیه و وام KYK که دانشجویان مشتاقانه منتظر آن هستند، در سال 2023 آغاز خواهد شد. نتایج درخواست بورسیه و وام KYK از طریق دولت الکترونیک در 13 نوامبر اعلام شد. دانشجویانی که واجد شرایط دریافت بورسیه یا وام هستند باید تعهد خود را از طریق دولت الکترونیک تا 19 نوامبر تایید کنند. بنابراین، چه زمانی بورسیه و پرداخت وام KYK در سال 2023 انجام می شود؟ در اینجا جزئیات…

چه زمانی بورسیه و پرداخت وام KYK در سال 2023 انجام می شود؟

پرداخت های بورسیه و وام KYK در سال 2023 در تاریخ هایی که طبق آخرین رقم شماره TR ID دانشجویان تعیین می شود، انجام می شود. دانشجویان، تاریخ پرداخت از وب سایت رسمی KYK یا از طریق دولت الکترونیک آنها قادر خواهند بود سؤال کنند. همچنین دانش آموزان از اپلیکیشن موبایل بانک زیارت یا از شعبه اینترنت آنها همچنین می توانند به اطلاعات پرداخت دسترسی داشته باشند.

پرداخت های بورسیه و وام KYK در سال 2023 طبق تقویم زیر انجام می شود:

آخرین رقم شماره شناسه TR تاریخ پرداخت
0 6 ژانویه
2 7 ژانویه
4 8 ژانویه
6 9 ژانویه
8 10 ژانویه
1 11 ژانویه
3 12 ژانویه
5 13 ژانویه
7 14 ژانویه
9 15 ژانویه

بورسیه و پرداخت وام KYK چقدر خواهد بود؟

پرداخت های بورسیه و وام KYK در سال 2023 بسته به سطح تحصیلات دانش آموزان در مقادیر متفاوتی خواهد بود. بورسیه تحصیلی و پرداخت وام KYK در سال 2023 به شرح زیر تعیین شد:

سطح تحصیلات بورسیه / مبلغ وام
فوق دیپلم 1250 TL
مجوز 1250 TL
درجه 2500 TL
دکترا 3750 TL

آیا پرداخت های بورسیه و وام KYK به صورت عمده انجام می شود؟

کمک هزینه تحصیلی و وام KYK به طور جمعی به دانشجویانی که واجد شرایط دریافت بورسیه یا وام برای اولین بار هستند، پرداخت می شود. این دانشجویان در ماه ژانویه، کمک هزینه تحصیلی یا وام خود را برای ماه های اکتبر، نوامبر و دسامبر دریافت خواهند کرد. مبلغ پرداختی یکجا بسته به سطح تحصیلات دانش آموزان متفاوت خواهد بود. مبلغ پرداختی یکجا به شرح زیر محاسبه می شود:

سطح تحصیلات مبلغ پرداخت انبوه
فوق دیپلم 3750 TL
مجوز 3750 TL
درجه 7500 TL
دکترا 11250 TL