آموزش همدلی برای رانندگان حمل و نقل عمومی

آموزش همدلی برای رانندگان حمل و نقل عمومی
آموزش همدلی برای رانندگان حمل و نقل عمومی

📩 08/11/2018 13:41

شرکت حمل و نقل شهرداری متروپولیتن آنتالیا آموزش برای پرسنل راننده شاغل در وسایل نقلیه عمومی ادامه دارد. همچنین آموزش همدلی در حوزه آموزش ایمنی و بهداشت حرفه ای برگزار شد که در مجموع 550 راننده در آن شرکت کردند.

شرکت حمل و نقل آموزش ایمنی و بهداشت حرفه ای که با مشارکت مدیر عملیات سرهات ایلتر و مسئولین اداره حمل و نقل عمومی شهرداری شهری آنتالیا برگزار شد، 550 روز با شرکت 3 راننده به طول انجامید. در محدوده آموزش، علاوه بر فنون رانندگی، مواردی که باید در آیین نامه حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شود، برای رانندگان حمل و نقل عمومی تشریح شد. اسماعیل فیدان مدیر شعبه حمل و نقل عمومی نیز در این قسمت از آموزش ها شرکت کرد. بارزترین بخش آموزش، آموزش همدلی بود.

اولین نفری باشید که نظر می دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*