امروز در تاریخ: 12 نوامبر 1918 به اداره کل راه آهن آناتولی…

اداره کل راه آهن آناتولی
اداره کل راه آهن آناتولی

📩 12/11/2018 11:37

امروز در تاریخ
در 12 نوامبر 1918 در نامه ای که به اداره کل راه آهن آناتولی ارسال شد، آمده بود که ارتش می تواند زغال سنگ را به قیمت 1400 کوروش تامین کند و اگر شرکت آن را گران بداند، می تواند آن را از بازار خود تهیه کند.
12 نوامبر 1935 خط Irmak-Filyos توسط معاون Nafia Ali Çetinkaya افتتاح شد.

اولین نفری باشید که نظر می دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*