571 میلیون TL مشوق دولت برای BMC در سیستم های ریلی

571 میلیون لیره یارانه دولت به bmc در سیستم های ریلی
571 میلیون لیره یارانه دولت به bmc در سیستم های ریلی

📩 12/11/2018 11:28

با حمایت 135 طرح به ارزش 23 میلیارد لیره در محدوده سامانه تشویقی پروژه محور، برای حدود 35 هزار نفر اشتغال مستقیم و برای بیش از 134 هزار نفر به صورت غیرمستقیم ایجاد می شود. Alvi Medica، Assan، Atayurt، BMC، CFS، Dow Aksa، Ekore، Ersan، SASA، İpek Furniture، Most Makine، Siirt Bakır، Metcap Energy، TUSAŞ، Oyak Renault، Yıldız Metalurji، Vestel، SÜTAŞ و Tosyalıve از مزایای استفاده خواهند شد. . وستل با پروژه ای به ارزش 28 میلیارد و 396 میلیون لیره برای سیستم های ذخیره انرژی خودروهای الکتریکی، بزرگترین سرمایه گذاری را برای بهره مندی از این مشوق ها انجام خواهد داد.

فرمان ریاست جمهوری در این خصوص پس از انتشار در روزنامه رسمی نافذ گردید. بر این اساس، مدت سرمایه گذاری مذکور از تاریخ شروع اول خرداد 1 2017 سال پیش بینی شد. در صورتی که سرمایه گذاری در این مدت انجام نشود، وزارت صنعت و فناوری می تواند نیمی از مدت مذکور را اعطا کند.

مجموع سرمایه گذاری ثابت پیش بینی شده در محدوده پروژه 571 میلیون و 500 هزار لیره، اشتغال اضافی 500 نفر و تعداد پرسنل واجد شرایط 24 نفر تعیین شد. BMC همچنین یک مرکز تولید وسایل نقلیه سیستم ریلی در ساکاریا ایجاد خواهد کرد. در پایان دوره سرمایه گذاری، تولید 250 دستگاه لکوموتیو، واگن و زیرسیستم در سال برنامه ریزی شده است.

معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای سرمایه گذاری، معافیت حقوق گمرکی، بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده، کاهش صد درصدی مالیات شرکت ها، حمایت 10 ساله حق بیمه سهم کارفرما، حمایت 10 ساله مالیات بر درآمد، حداکثر 69 میلیون لیر پشتیبانی پرسنل واجد شرایط، سود بیش از 10 میلیون لیر به مدت 140 سال و / یا حمایت از سهم سود و حمایت انرژی که پنجاه درصد هزینه های مصرفی را پوشش می دهد که از 12 میلیون لیر برای مدت ده سال تجاوز نمی کند.

با سیستم تشویقی مبتنی بر پروژه، سرمایه گذاران؛ معافیت گمرکی، معافیت مالیات بر ارزش افزوده، بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای هزینه های ساخت و ساز، کسر مالیات شرکت تا 2 برابر مبلغ سرمایه گذاری یا معافیت مالیات شرکت تا 10 سال، سهم کارفرما از حمایت حق بیمه تا 10 سال، حمایت کسر مالیات بر درآمد برای 10 سال پشتیبانی پرسنل واجد شرایط از حمایت هایی مانند حمایت سود یا سهم سود تا 10 سال، مشارکت سرمایه، حمایت انرژی تا 10 سال، تخصیص محل سرمایه گذاری و واگذاری املاک مذکور به سرمایه گذار به صورت رایگان بهره مند خواهد شد. تحت شرایط خاص، پشتیبانی زیرساخت، تضمین خرید عمومی برای وام سرمایه گذاری مورد استفاده در تامین مالی سرمایه گذاری.

منبع: www.ilhamipektas.com

2 نظرات

  1. اگر به شرکت های زیرمجموعه ای که در حال حاضر واگن و لوکو تولید می کنند این فرصت داده می شد، می گفتم حتی هواپیما هم تولید می شد.

  2. اگر به شرکت های زیرمجموعه ای که در حال حاضر واگن و لوکو تولید می کنند این فرصت داده می شد، می گفتم حتی هواپیما هم تولید می شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*