رئیس جمهور شاهین: "پارکومات نباید به مردم ما آسیب برساند"

رئیس جمهور شاهین پارکومات نباید به مردم ما آسیب برساند.
رئیس جمهور شاهین پارکومات نباید به مردم ما آسیب برساند.

📩 12/11/2018 13:07

زهنی شاهین شهردار شهرداری سامسون در بیانیه خود گفت: اپلیکیشن پارکومات نباید به مردم ما آسیب برساند. گفت.

زهنی شاهین، شهردار شهرداری سامسون اعلام کرد که با تصمیمی که در جلسه نوامبر UKOME گرفتند، اپلیکیشن پارکومات را در خیابان دیویتچی اوغلو، خیابان عزیزیه، خیابان شوکتیه و خیابان کیشلا که به صورت عمود از خیابان استقلال و همچنین خیابان عبدالحخمیت می‌گذرد، لغو کردند. خیابان جمهوریت و خیابان فوار.

PARKOMAT نباید به مردم ما آسیب برساند

زهنی شاهین، شهردار شهرداری سامسون، اظهارات مهمی در مورد اپلیکیشن پارکومات بیان کرد. شهردار زهنی شاهین در بیانیه خود نظرات زیر را درج کرد: «من گفتم که در حال بررسی درخواست پارکومات هستیم و اعلام کردم که در صورت لزوم حتی یک رفراندوم برگزار خواهیم کرد. ما تحقیقات خود را در نشست UKOME ارزیابی کردیم. در مرحله اول اپلیکیشن پارکومات را در خیابان دیویتچی اوغلو، عزیزیه، شوکتیه و خیابان کیشلا که عمود بر خیابان استقلال و همچنین خیابان عبدالحخمیت، جمهوریت و خیابان فوار می گذرد، لغو کردیم. هدف اپلیکیشن پارکومات نباید سود بالا باشد و به مردم ما آسیب نرساند. وی گفت: «تحقیقات و تصمیمات ما در مورد این موضوع ادامه خواهد داشت.

اولین نفری باشید که نظر می دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*