از شهرداری شاهینبی

📩 24/11/2018 09:17

شهرداری شاهینبی غازیانتپ به ساکنان مرکز مراقبت و توانبخشی سالمندان خانه سالمندان لذت تله کابین را فراهم کرد.

سالمندانی که توسط شهرداری شاهین بی با اتوبوس به پارک شاهین بی آورده شده بودند، برای اولین بار پیک نیک گرفتند. در ادامه اهالی خانه سالمندان که در منطقه Miniatürk به گشت و گذار پرداختند، با گشت و گذار در پارک با تله کابین، نهایت لذت را بردند.
مهمت آلتونبن، سرپرست مرکز مراقبت و توانبخشی سالمندان خانه سالمندان، از مهمت طهماز اوغلو، شهردار شاهین بی، به خاطر حمایتش از ساکنان خانه سالمندان برای بیرون رفتن و شرکت در فعالیت های اجتماعی تشکر کرد. آلتونبن گفت: «رئیس جمهور ما در بسیاری از رویدادها از ما حمایت می کند. همچنان اتفاق می افتد. ما قبلا سفری به پارک شاهین بی با ساکنان خانه سالمندان خود ترتیب داده ایم. آنها از این سفری که برای دومین بار ترتیب دادیم بسیار خوشحال بودند.» گفت.

منبع: http://www.e-haberajansi.com

اولین نفری باشید که نظر می دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*