مناقصه ساخت پروژه سیگنالینگ و مخابرات مرکز لجستیک حسنبی

📩 28/11/2011 14:56

AZD Praha و Savronik A.S. شرکت ها اطلاعاتی در مورد پیشنهادات بسیار کم خود ارائه کردند. مناسب ترین پیشنهاد برای مناقصه از AZD Praha با 3.490.170 یورو بود.

سایر شرکت های شرکت کننده در مناقصه به شرح زیر است: 1. Alstom Transport، 2. Dimetronic SA، 3. Savronik A.Ş.، 4. Thales Transport، 5. Yapı Merkezi.

اولین نفری باشید که نظر می دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*